Gå til innhold

Landsbymøtet 2018 ble gjennomført med besøk fra Bakeren fra Lom, Anna Elise Svennevig fra ShopGrimstad og mange engasjerte innbyggere fra landsbyen som kom med mange konkrete ideer som det skal jobbes videre med. Referat fra møtet sendes til alle medlemmer på epost, og kan også leses her.  Det var bl.a. ønske om jevnlige møter eksempelvis i form av næringslivspub, felles nettside for alt av aktiviteter, ShopReisa (digitalt varehus), samt øvrig gruppeaktivitet for å  samordne årskalender, åpningstider m.m. Grupper er allerede nedsatt, og arbeidet med disse er igangsatt.

Første næringslivspub blir 6/12. Invitasjon sendes ut på epost, og inviter gjerne andre med!

 

Meny