Gå til innhold

Kompensasjonsordningen vil hjelpe bedrifter som opplever omsetningssvikt på grunn av koronaviruset. Kontanthjelpen loves så raskt som mulig i april. Se opptak av webinar og medfølgende presentasjon i denne saken

«Kontantstøtte» til næringslivet
Kompensasjonsordningen ble formelt presentert torsdag 2. april av finansminister Jan Tore Sanner og næringsminister Iselin Nybø. Ordningen skal raskt skaffe helt nødvendige kontanter til bedrifter som sliter med omsetningssvikt og ikke får betalt regningene sine.

Foretak som ble pålagt stengt vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige, faste månedlige kostnader. Bedrifter som ikke fikk noe slikt pålegg, men som likevel kan dokumentere et tilsvarende omsetningsfall, kan få opptil 80 prosent kompensasjon, fratrukket en egenandel på 10 000 kroner. Det er satt en nedre grense på 5.000 kroner pr. måned, og en øvre grense på 30 millioner kroner, muligens mer for konsern dersom ESA godkjenner det.

I regjeringens ordning er uunngåelige, faste kostnader overordnet oppsummert regnet som leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader, men her kommer det en mer detaljert forskrift etter hvert. Ordningen gjelder for mars, april og mai, og utbetaling vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning for hver enkelt måned.

Dersom våre medlemmer har spørsmål er de hjertelig velkommen til å ta kontakt med KPMG for utfyllende svar, send gjerne epost til Gunnar.Alskog@kpmg.no eller Stig.Bjørklund@kpmg.no.

Videoopptak av webinaret: «Kontantstøtte» til næringslivet

Presentasjonen til foredraget  Webinar-06.04.2020-kontantstotte-for-naeringslivet-KPMG

 

Meny