Gå til innhold

Torsdag 27.2 avholdt vi årsmøte i Nordreisa Næringsforening. Vi behandlet ordinære årsmøtesaker som årsberetning, regnskap, budsjett, sekretariat, handlingsplan, valg og innkomne saker.

Nytt styre ble valgt, og vi vil ila mars innkalle til konstituerende styremøte.

Styret i 2020 består av:

Mona Salamonsen, 3net AS, leder
Wanja Bjerkmo, Rejos Sko AS, nestleder
Christian Halvorsen, Europris AS
Tove Olaussen, Flexi Klær AS
Hanne-Lill Henriksen, Saksa AS

Varamedlemmer:
1. vara Gudleif Hansen
2. vara Roar Olsen

Vi takker Lill-Harriet Nilsen og Marius Johansen for tidligere deltakelse i styret!

Valgkomité:
Robert Bjørklund
Kristin Høidalen
Arnt-Ivar Steinsvik

Sekretariat:
Halti Næringshage

Vi ønsker mer aktiv deltakelse fra våre medlemmer, og vi kommer bl.a. å jobbe for å få til temakvelder for våre medlemmer.

 

 

Meny