Gå til innhold

Vi innkaller med dette til årsmøte. Vi har reservert 10 seter i Kommunestyresalen, resten må delta pr Teams. Se epost for lenke til deltakelse.

Agenda er årsmøtesaker
– Årsberetning 2020
– Årsegnskap 2020
– Budsjett 2021
– Handlingsplan 2021
– Valg

I tillegg kårer vi Årets bedrift 2020!

Saksdokumenter er sendt på epost. Dersom du ikke har fått nødvendig informasjon sender du en epost til post(a)nordreisanf.no så får du dette tilsendt!

 

Vel møtt!

Meny