Gå til innhold

På årsmøtet er det egen sak at vi kårer Årets bedrift i Nordreisa. Det foretas en økonomisk gjennomgang av våre medlemmer på proff.no, der de tre som ender på topp kommer til finale, der vinner stemmes frem via Framtid i Nord.

Vi inviterte nyansatt kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen til å komme å dele ut prisen, og vi fikk samtidig en presentasjon av ham og hans visjoner for stillingen. Kommunen har en aktiv næringspolitikk, og støtter tildelingen med pengepremie pålydende kr 10 000,-

For 2019 hadde vi følgende bedrifter i finalen:
Sandøy Bygg AS
Reisastua AS
Advokat Per Digre AS

FiN fikk inn ca 500 stemmer og årets vinner ble Sandøy Bygg AS!

NNF gratulerer, og vi legger til at vi er kjempestolt over årets vinner, som også vant i 2017!

Forutsetninger:
Forretningsadresse i Nordreisa kommune
Kun medlemsbedrifter i Nordreisa Næringsforening, innmeldt før 1/8
Privat eide selskap (ikke offentlig eid)
Har levert årsregnskap til Brønnøysundregistrene innenfor fristen
Objektive kriterier lik proff.no
Kun driftsselskaper med i konkurransen (ikke holdingsselskaper)
De 3 beste bedriftene tas ut til sluttrunde
Befolkningen stemmer fram vinneren gjennom media
Premie verdi kr 10.000
Resultatene klar til årsmøtet

Objektive kriterier (lik Proff.no):

·         Likviditet              Sum omløpsmidler                                                     Vekting 25%
Sum kortsiktig gjeld

·         Lønnsomhet          (Ordinært res før skatt + finans kostnad) *100         Vekting 50%
Sum gjeld og egenkapital

·         Soliditet                Sum egenkapital                                                        Vekting 25%
Sum gjeld og egenkapital

 

Vi hadde kriterier for valg av årets bedrift oppe som innmeldt sak, og det ble vedtatt at vi må gjennomgå organisasjons-informasjon fra Brønnøysundregisteret før de økonomiske resultatene gjennomgås i Proff, da vi ser at der kan være avvik. Styret jobber videre med dette, og vi tar gjerne imot forslag på gjennomføring!

Meny