Gå til innhold

NNF innkaller til årsmøte, med følgende agenda.

INNKALLING ÅRSMØTE I NORDREISA NÆRINGSFORENING

 

Tid: 27. februar 2020 kl. 18.00–19.30

Sted: Bios Cafe

Saksliste:

1. Registrering stemmeberettigede

2. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

4. Årsberetning 2019

5. Årsregnskap 2019

6. Innkomne saker

· Medlemsengasjement – hvordan, når

· Endre kriterier for Årets Bedrift

8. Sekretariat 2020

9. Handlingsplan 2020

10. Budsjett 2020

11. Valg

· Styret

· Revisorer

· Valgkomitè

12. Årets Bedrift 2019

 

 

Styret

Meny