Gå til innhold
årsmøte Isabell Haug

Torsdag 22. februar ble årsmøtet gjennomført der 13 medlemsbedrifter, i tillegg til Nordreisa kommune ved ordfører Øyvind Evanger, var representert. På agendaen stod vanlige årsmøtesaker og det ble valgt nytt styre.

Det nye styret består nå av:

Leder: Mona Salamonsen
Nestleder: Lars Lilleng
Styremedlem: Gjenvalg Mona Salamonsen (valgt for 2 år)
Styremedlem: Gjenvalg Hilde Norum (valgt for 2 år)
Styremedlem: Nyvalg Marius Johansen (valgt for 1 år)
Styremedlem: Nils-Roald Nilsen
Styremedlem: Hilde Lund
Styremedlem: Tove Olaussen
Styremedlem: Lars Lilleng

1.  varamedlem: Gjenvalg Lill Harriet Nilsen (valgt for 1 år)
2. varamedlem: Gjenvalg Hanne Lill Henriksen (valgt for 1 år)

Her kan du laste ned protokollet fra årsmøtet.

Meny